De queeste van Questa: essay in De Nederlandse Boekengids

Voor De Nederlandse Boekengids las ik de hele serie ‘Questa’ van uitgeverij Letterwerk, fijne kleine boekjes met essays van Belgische en Nederlandse filosofen die uit zijn op de herbetovering van de wereld:

De Questa-reeks van de Belgische uitgeverij Letterwerk timmert flink aan de weg. Sinds 2017 werden er vijftien dunne boekjes gepubliceerd, waarvan één titel tweemaal, zowel in het Nederlands als in Engelse vertaling. ‘Elk boek presenteert een jonge filosofische stem over een actueel thema, in een heldere stijl en vrij van jargon’, aldus de uitgever.

Niet elk van deze karakteristieken is op alle delen van toepassing – een auteur kan wat ouder zijn, het thema eerder tijdloos dan actueel, en de één schrijft in de praktijk helderder dan de ander – maar dat geeft niet; in een reeks als deze worden individuele werken in een gemeenschappelijk verband geplaatst. Juist als de delen hun eigenheid bewaren binnen het stramien, kan er een interessante onderlinge conversatie ontstaan.

Lees verder: De queeste van Questa


Geplaatst

in

door