Frictie onderdeel van vwo-eindexamen filosofie

Het duurde even voor ik het echt wilde geloven, maar het is echt zo: een stuk uit Frictie is onderdeel van het nieuwe eindexamenonderwerp filosofie op het vwo: De vraag naar de mens in relatie tot wetenschap en techniek. Naast Karen Barad en Donna Haraway sta ik in de syllabus, bij de deelvraag over de grensvervaging tussen het fysieke en niet-fysieke.

Een van de ‘eindtermen’ is gewijd aan Frictie, en zoals iemand mij wist te vertellen, betekent dat concreet dat zo’n 15.000 vwo-leerlingen zich in mijn tekst moeten verdiepen.

Het onderwerp is beschreven in het boek Wat maakt de mens van Kirsten Poortier, Erik Myin en Peter-Paul Verbeek, onlangs verschenen bij uitgeverij Boom. Daarin is ook het betreffende stuk uit Frictie opgenomen, als laatste fragment, waarna de leerlingen hun vervreemding bij hun dataselfie kunnen gaan omzetten in een autonome verhouding tot de technologie <:)>


Geplaatst

in

door