Het ongehoorde horen / Hearing the unheard

Geschreven naar aanleiding van het symposium Listening as a Compositional Tool bij Het Concreet in Tilburg, 7 april 2023.

Lees in het Nederlands of Engels:

Luisteren – of je het nu doet met je oren of met je hele lichaam – is tegelijk supertoegankelijk en hondsmoeilijk. Al in de buik van je moeder ontwikkelt zich de sensitiviteit voor geluid. En toch gaat goed luisteren niet vanzelf.

Lees verder: Het ongehoorde horen

Listening – whether you do it with your ears or with your whole body – is at once super-accessible and very hard. Sensitivity to sound develops already in your mother’s womb. And yet good listening doesn’t come naturally.

Read here: Hearing the unheard


Geplaatst

in

door