Autonomie onder druk – Digitale surveillance en datakolonialisme

Op uitnodiging van prof. Marc Schuilenburg schreef ik een essay voor het peer-reviewed Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit: Autonomie onder druk – Digitale surveillance en datakolonialisme. Wil je het graag lezen, geef me een seintje.

Samenvatting: De pandemie heeft laten zien hoeveel gebieden van het leven nog steeds gedigitaliseerd kunnen worden, van werk, school en sociale relaties, tot institutionele en zorgcontexten. Gebruikmakend van de utopische techno-visies van de metaverse en het kritische concept van datakolonialisme, betoogt dit essay dat deze voortgaande digitalisering en dataficatie een bedreiging vormt voor autonomie, een centrale waarde in democratische samenlevingen. Er wordt een veelzijdiger begrip van autonomie voorgesteld, dat verder gaat dan rationele keuze of privacy, om de vertakkingen te begrijpen van de economische, epistemologische en ontologische monopolies die technologische platforms nastreven.

Abstract in English: The pandemic has shown how many areas of life can still be digitized, from work, school, and social relations to institutional and care contexts. Using the utopian techno-visions of the metaverse and the critical concept of data colonialism, this essay argues that such ongoing digitization and datafication poses a threat to autonomy, a central value in democratic societies. It proposes a multi-faceted notion of autonomy, which goes beyond rational choice or privacy, to understand the ramifications of the economic, epistemological, and ontological monopolies that technological platforms strive for.


Geplaatst

in

,

door

Tags: