Over Ignorance van Peter Burke

Het was een nogal ironisch bericht: de Amerikaanse inlichtingendienst die klaagde dat ze te veel data hadden. Ze konden er geen wijs meer uit worden, wat tot gevaarlijke situaties zou leiden als mogelijke terroristen zich in de information overload zouden schuilhouden. De hybris van het ongebreidelde dataverzamelen en -produceren van de dienst heeft iets potsierlijks. Waren ze er niet zelf mee begonnen? Is hun hele raison d’être niet om er alles aan te doen om wél gevaar op te sporen? Moesten we nu gezamenlijk aan die hebberigheid ten onder gaan? Het is een soort ironische domheid, die tegelijk veel vertelt over wat (nuttige) kennis is.

Voor De Groene Amsterdammer schreef ik over Ignorance van de eminente historicus Peter Burke: De vele gedaantes van niet-weten

Ook bekend onder de titel Hoe is het toch mogelijk dat de dommen tegenwoordig de macht hebben? – een vraag waar niet echt een bevredigend antwoord op komt, maar die het op de sociale media wel goed deed, kwantitatief gesproken, dan 🙂


Geplaatst

in

door

Tags: