Tag: Douglas Rushkoff

  • Obsessie met het nu: Douglas Rushkoff – Present Shock

    Deze week in De Groene: mijn recensie van Present Shock door mediatheoreticus Douglas Rushkoff. Met reuzenstappen verkent hij ‘de geschiedenis van de tijd’ om chocola te maken van de problematische verhouding die we nu, onder druk van nieuwe media, met tijd hebben. Meer in De Groene van deze week, of online: Obsessie met het nu. […]